Latest Posts

RSS

Phương pháp phỏng vấn tuyển dụng dự...

Đây là bài viết gia vị chấm mút cho hội thảo của HRA với chủ đề: Phương pháp phỏng vấn tuyển dụng dự...

Mời tham gia offline hội Ehrm bàn kế hoạch Off tháng 8 chủ đ...
offbtc82015

Dear all, Sau 3 tháng tạm dừng để họp nội bộ, như kế hoạch đầu năm, hội EHRM sẽ tiếp tục tổ chức các buổi offline dành cho cộ...

Mấy hôm trước BHXH Việt Nam có cái công văn với nội dung: V/v ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản. Tôi thấy đây là ... Lưu ý khi lách luật Bảo hiểm xã hội