Post of the day
Tài liệu Giám đốc Nhân sự

Update bộ tài liệu iCPO Giám đốc Nhân sự phiên bản 290516...

Hi all, Đợt update trước vào ngày 29/3/16, không hiểu sao nhiều anh chị không nhận được link download. Mọi người cứ hỏi mãi. Mặc dù rõ ràng tôi đã thông báo trên blog cũng như gửi mail cho mọi người rồi. Chính vì thế nhân mấy ngày thi cử, tôi để máy upload các…

Latest Posts

RSS

Update bộ tài liệu iCPO Giám đốc Nh...

Hi all, Đợt update trước vào ngày 29/3/16, không hiểu sao nhiều anh chị không nhận được link downloa...

BTL35 – Thư viện tai lieu ve Core Competencies –...
Gioi thieu tu dien nang luc

Một bài viết mang tính khoe khoang của tôi thôi. Nói chung khi tham gia bất cứ dự án nào, mọi người nên hình thành thói quen ...