Post of the day
hệ thống lương 3p

Cẩn trọng với hệ thống lương 3p

Tôi vừa đọc được bài viết về lương 3P hay trên fb của anh Nguyễn Hùng. Bài này được anh gõ lại từ một bài báo giấy. Tôi không rõ báo là gì. Tuy nhiên là bài viết nên đọc vì thế tôi mang về đây share lại cho mọi người. GIỚI THIỆU CẤU TRÚC…

Latest Posts

RSS

Cẩn trọng với hệ thống lương 3p...

Tôi vừa đọc được bài viết về lương 3P hay trên fb của anh Nguyễn Hùng. Bài này được anh gõ lại từ mộ...

Thân gửi anh chị và các bạn, Theo lệ định kỳ, Cường xin gửi anh chị em và các bạn bản update mới của đĩa CD tài liệu CPO ( ht... Update bộ tài liệu CPO phiên bản 010915 – Chào mừng Qu...