Post of the day
nỗi niềm nhân sự

Suy nghĩ về nghề nhân sự – Kỷ luật các bạn để mọi ngườ...

Ngoài kia trời đang mưa. Hạt mưa rơi tí tách như đang nô đùa. Chúng ta í ới gọi nhau bên cửa sổ. Tôi vẫn mò mẫm, và mỏi mắt sàng lọc đống hồ sơ nhận được để lựa chọn ứng viên phù hợp gọi phỏng vấn, đã có lúc tôi dừng lại và tự…

Latest Posts

RSS

Suy nghĩ về nghề nhân sự – Kỷ...

Ngoài kia trời đang mưa. Hạt mưa rơi tí tách như đang nô đùa. Chúng ta í ới gọi nhau bên cửa sổ. Tôi...

Nếu công ty không thực hiện các quy định trong bộ luật lao đ...
Phap-luat-cam

Chào a Kinhcan A cho e hỏi Nếu một công ty không thực hiện các quy định trong bộ luật lao động về tiền lương làm thêm giờ, ti...