Post of the day
Hr Bất động sản

Hr Bất động sản Xây dựng và buổi off đầu tiên sau 4 năm...

@bạn: Thành công luôn có “giá” của nó. Và có thể, tham dự offline là 1 trong những cái “giá” bạn phải trả để có thành công. Một tuần qua đi, ngày hẹn offline dành cho các Nhân sự thuộc lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng đã đến. Trời hôm nay khá ấm so…