Post of the day
Sách blog nhân sự

Danh sách các thành viên đã được chuyển sách Blog Nhân sự...

Như vậy, từ hôm thứ 2 (20/10) đến giờ (24/10), Cường đã chuyển được 2 đợt , tổng cộng khoảng 200 cuốn sách Blog Nhân sự. Trong đó có 1 số cuốn được gửi cho các anh chị tham gia dự án ngay từ đầu: http://blognhansu.net/2014/05/09/danh-sach-gop-von-ung-ho-du-an-xuat-ban-sach-blog-nhan-su/ và các anh chị đã chuyển tiền trong mấy…

Latest Posts

RSS

Danh sách các thành viên đã được ch...

Như vậy, từ hôm thứ 2 (20/10) đến giờ (24/10), Cường đã chuyển được 2 đợt , tổng cộng khoảng 200 cuố...