Post of the day
thơ vui nhân sự

Thơ vui về lương thưởng – Giá ơi, lương bảo giá này...

Giá ơi, lương bảo giá này Giá tăng cao thế có ngày giết lương Nếu giá có chút lòng thương Hạ nhanh xuống thấp…cho lương theo cùng…hiii.. Không kẻo Công Chức chết cùng Thù hận vì giá cứ phừng phừng lên Giá hỡi, giá bớt vùng lên Không thì dân chúng chết chìm…đói ăn. Stt

Latest Posts

RSS

Thơ vui về lương thưởng – Giá...

Giá ơi, lương bảo giá này Giá tăng cao thế có ngày giết lương Nếu giá có chút lòng thương Hạ nhanh x...

Giữa năm xem lại luật Bảo hiểm cũng hay. Mọi người xem qua để nhớ lại nhé. Nguồn sưu tầm. À mà cũng hết tháng 6 rồi, mọi ngườ... Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2015 đối với lao động,...