Post of the day
Chuyện anh Lương

Chuyện bác Lương, chú Ứng, thằng Nợ, anh Thưởng...

CHIỀU NAY BÁC LƯƠNG VỀ!… Sáng nay Bác Lương gọi điện, bảo chiều Bác ghé nhà chơi. Tôi mừng ra mặt, tôi quý Bác lắm, Bác là người từng trải, vốn sống rất nhiều lại có giọng nói nhẹ nhàng, nên hầu như ai cũng yêu quý Bác. Vừa về tới là tôi lại bắt…

Latest Posts

RSS

Chuyện bác Lương, chú Ứng, thằng Nợ...

CHIỀU NAY BÁC LƯƠNG VỀ!… Sáng nay Bác Lương gọi điện, bảo chiều Bác ghé nhà chơi. Tôi mừng ra ...

Phải những người có diễm phúc được đóng BHTN mới biết sự thay đổi này tác động thế nào. Nói chung là càng đọc kỹ luật càng th... Bảng so sánh điểm mới của BHTN trước và sau 1/1/2015...