Post of the day
Offline

Cập nhật và mời tham dự một số hoạt động cộng đồng Nhân sự t...

Thân gửi anh chị em và các bạn, Lâu lắm rồi Cường mới lại gửi mail riêng cho từng người để chia sẻ một số thông tin về các hoạt động trong cộng đồng Nhân sự. Thực ra theo phản hồi của anh chị em rằng mail Cường gửi hay bị rơi vào spam nên…

Latest Posts

RSS

Cập nhật và mời tham dự một số hoạt...

Thân gửi anh chị em và các bạn, Lâu lắm rồi Cường mới lại gửi mail riêng cho từng người để chia sẻ m...

Offline thực sự hay và đáng nhớ. Mọi người cùng tham gia nhé. Link thông tin buổi offline tại đây: http://www.hrlinkvietnam.c... Mời tham gia Offline teambuilding Hr Hà Nội 19/4 – Chú...