Post of the day
Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng có nên sao chép của nhau không ?

Sáng nay nhận được email của một chị, tôi đọc kỹ và thấy đúng là cộng đồng ta hình như đang tồn tại một vấn đề: hình như các tin tuyển dụng đều na ná giống nhau và đều cùng 1 form về nội dung. Tôi định đưa mail của chị lên blog để mọi…

Latest Posts

RSS

Tin tuyển dụng có nên sao chép của ...

Sáng nay nhận được email của một chị, tôi đọc kỹ và thấy đúng là cộng đồng ta hình như đang tồn tại ...

Hôm nay nhân lúc phấn khởi vì nhận được lương, tôi thấy câu hỏi này hay hay : “Mình mới nhận công việc về nhân sự. Sếp ... Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhâ...