Hôm nay kinhcan nhận được một mail khá hay của chị Hà gửi trong group mail anh chị em Hr về công thức và cách tính lương làm thêm giờ theo luật mới và có so sánh với luật cũ. Thông tin rất hữu ích cho tất cả mọi người. Vì vậy mạn phép chị, Kc xin phép được đưa lên đây để các anh chị khác cùng tham khảo.

Dear all,

Tiện thể cho mình được trao đổi công thức tính overtime theo luật cũ và luật mới để các anh chị góp ý kiến xem sao. Nếu theo câu cú và theo “phiên dịch” của mình thì cần phân biệt 2 định nghĩa: “đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường” và “đơn giá tiền lương theo công việc đang làm vào ban ngày” (lưu ý là đây là công thức tính làm thêm giờ, chứ không phải làm ca – xin lỗi chủ topic ạ)

Luật mới: Điều 97: 2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Luật cũ: Điều 61: 2. Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Vì thế, theo mình thì công thức phải là như sau:

Lam them gio Cách tính giờ làm thêm và ca đêm theo luật mới 2013

Mình cũng có hỏi một vài anh chị trên Sở nhưng các anh chị cũng còn trả lời khác nhau nên chắc cũng còn phải chờ thông tư hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên vẫn muốn đem ra đây để các anh chị trong group cùng luận bàn.

Rgds,
Thu Hà.

Không biết anh chị em có góp ý hay trao đổi gì thêm về công thức tính này không ?