Cuối cùng thì công văn hướng dẫn chế độ thai sản 6 tháng cũng đã có. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi và hỏi han. Lần này thì chắc rằng sẽ không còn tình trạng nơi thì cho áp dụng nơi thì không cho áp dụng. Anh em nhân sự xem và update luật ở(…)