Sổ tay nhân viên

Cac noi dung nen co trong so tay nhan vien

Bài được viết bởi: 00:14

NỘI DUNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN SÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Bạn quan tâm tới Sổ tay nhân viên thì hẳn có thể bạn đã đọc bài này của tôi: Cách viết sổ tay nhân viên . Từ sau khi viết bài này, tôi nhận được khá nhiều mail xin mẫu sổ tay nhân viên. Vì(…)

Cách viết sổ tay nhân viên

Bài được viết bởi: 09:45

Nhớ lại hồi tôi còn làm ở Eduviet, lúc đó công ty mới thành lập. Do mới nên công ty phải làm nhiều thứ từ kinh doanh cho đến xây dựng văn hóa. Một trong những việc xây dựng văn hóa đó là xây dựng sổ tay nhân viên. Hôm nay là ngày khá đẹp(…)