Thạc sỹ quản trị Nhân sự

Hội thảo update thông tin về khóa học MBA HR (Thạc sỹ Nhân sự) ngày 21/4/2012 tới

Bài được viết bởi: 17:14

Mấy hôm trước, mải tập trung vào cái offline mừng sinh nhật Hrlink : http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=52844 nên Cường quên mất không update thông tin về khóa học MBA HR. Hẳn cả nhà còn nhớ đến vụ C rủ cả nhà cùng đi học MBA HR ở bên đại học Quốc gia đúng không ạ? Chi tiết(…)